Reklama

DEVELIA (DVL): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - raport 48

Raport bieżący nr 48/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. ("Emitent”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 6 października 2020 r. godz. 10.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Reklama

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 09.09.2020 r.:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w przypadku nieuzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

9) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ……………… na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. w § 18 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:

"8. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

2. dotychczasowy ust. 7 w § 19 Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:

"7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie do Uchwały numer 5

Zmiany wprowadzane do Statutu Spółki mają na celu umożliwienie działania Rady Nadzorczej w sytuacji zmniejszenia liczby jej członków w granicach określonych "widełkowo” oraz dostosowanie jego treści do znowelizowanych przepisów ustawy - Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz. U. z 2019 r. poz.505), dokonanych na podstawie tzw. specustaw: tarczy antykryzysowej i tarczy antykryzysowej 2.0 w związku z pandemią wirusa SARS-COV-2.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowy ust. 4 w § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:

"4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

2. dotychczasowy ust. 2 w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

"2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały numer 6

Zmiany wprowadzane do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki mają na celu dostosowanie jego treści do znowelizowanych przepisów ustawy - Kodeks Spółek Handlowych (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz. U. z 2019 r. poz.505), dokonanych na podstawie tzw. specustaw: tarczy antykryzysowej i tarczy antykryzysowej 2.0 w związku z pandemią wirusa SARS-COV-2.

Emitent informuje, iż treść uchwał nr 1 - 6 uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej Develia S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-09 Paweł Ruszczak p.o. Prezesa Zarządu
2020-09-09 Tomasz Wróbel Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »