Reklama

SELENAFM (SEL): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 16 października 2017 r

Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 16 października 2017 r.

Reklama

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 16 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 16 października 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: ………………………………...

………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 16 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 16 października 2017 roku

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 16 października 2017 roku Pana/Panią …………………………………… na funkcję Członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ….

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 16 października 2017 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie:

a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,

b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 4 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,

c. Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 3 000,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia.

2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej:

a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 500,00 zł brutto,

b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł brutto,

c. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł brutto.

3. Wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za prace dodatkowe, w tym konsultacje dotyczące dokumentów będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej krotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Podstawą wypłaty jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie 7 dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przekazania protokołu.

5. Zgodnie z § 14 ust.2 Statutu Spółki członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej dla członka Zarządu, którego obowiązki pełni na podstawie delegacji Rady Nadzorczej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §16 ust.1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu Spółki w następującej wysokości:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu członkom Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie:

a. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 3 000,00 brutto zł za każdy dzień posiedzenia,

b. Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 2 500,00 brutto zł każdy dzień posiedzenia.

2. W przypadku odbycia przez Komitet Audytu posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych za udział w tak odbytym posiedzeniu Komitetu Audytu:

a. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 500,00 zł brutto,

b. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł brutto.

3. Wszystkim Członkom Komitetu Audytu za prace dodatkowe, w tym konsultacje dotyczące dokumentów będących przedmiotem obrad Komitetu Audytu, przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej krotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2. Podstawą wypłaty jest protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z wykonywaniem funkcji Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-18Marcin MacewiczWiceprezes Zarządu
2017-09-18Hubert RozpędekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »