Reklama

BERLING (BRG): Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 2/83, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 ("Spółka"), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03 listopada 2011 r., godz. 11.00 w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie 00-218; ul. Kościelna 12. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl

Reklama

a) projekty uchwał, w tym:

- Uchwała o wyborze przewodniczącego NWZ,

"Niniejszym, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

- uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej,

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana [imię i nazwisko], Panią/Pana [imię i nazwisko] oraz Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

- uchwała o przyjęciu porządku obrad NWZ,

"Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 03.10.2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez jej wniesienie aportem do spółki zależnej,

"Niniejszym, na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. w związku z art. 415 § 1 k.s.h. oraz § 34 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Dział Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

- uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych),

"Niniejszym, na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z art. 348 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2,5 i 8 k.s.h.

Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

- uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (tzw. akcji własnych),

"1. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (akcje własne), które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat.

Akcje własne nabyte przez Spółkę w powyższym celu należy zaoferować pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę.

Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad:

a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,

b) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr... niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (akcje własne) w celu ich umorzenia.

Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad:

a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć20% kapitału zakładowego Spółki,

b) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr... niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

c) minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złotych (słownie: jeden złoty 00/100 zł), a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 6,00 złotych (słownie: sześć złotych 00/100 zł),

d) niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 04.11.2011 r. do dnia 31.10.2016 r.

e) akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich.

3. Niniejszym, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę (akcje własne) w celu ich dalszej odsprzedaży.

Spółka może nabyć jedynie akcje własne w pełni pokryte według następujących zasad:

a) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych, wraz z akcjami własnymi wcześniej nabytymi nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,

b) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z uchwałą nr ... niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

c) minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty 00/100 zł), a maksymalna wysokość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 6,00 złotych (słownie: sześć złotych 00/100 zł),

d) niniejsze upoważnienie do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 04.11.2011 r. do dnia 31.10.2016 r.

e) akcje własne mogą zostać nabyte za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności ostateczna liczba, sposób nabywania, cena i termin nabycia oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)
Hanna Berling - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »