Reklama

KERDOS (KRS): Projekty uchwał na NWZ Hygienika S.A. zwołane na dzień 8 kwietnia 2010 roku - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hygienika S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hygienika S.A. zwołanym na dzień 8 kwietnia 2010 roku:

UCHWAŁA NR ________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _______________.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA NR ________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej

b) zmiany Statutu Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA NR ________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA NR ________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:_________________.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy

UCHWAŁA NR ________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ________________.

Uzasadnienie: Porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może być zainteresowane dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na zastąpieniu obecnego członka (obecnych członków) Rady Nadzorczej inną osobą (innymi osobami) - taka decyzja wymagać będzie z kolei podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR ________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki _____________________.

Uzasadnienie: Porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może być zainteresowane dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na zastąpieniu obecnego członka (obecnych członków) Rady Nadzorczej inną osobą (innymi osobami) - taka decyzja wymagać będzie z kolei podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z Uchwałą Nr _____ podjętą przez niniejsze Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

1) § 6 w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 6

Kapitał docelowy

1. W terminie do dnia 12 czerwca 2005 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 1.500.000 złotych tj. do kwoty 3.638.125 złotych. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."

otrzymuje brzmienie:

"§ 6

Kapitał docelowy

1. W terminie do dnia 8 kwietnia 2013 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.513.718 złotych (siedemnaście milionów pięćset trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych) tj. do kwoty 40.865.342 złotych (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote). W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczącej upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego było podyktowane przede wszystkim okolicznością, iż dotychczasowe upoważnienie wygasło z dniem 12 czerwca 20005 r. Zasadność wprowadzenia takiego upoważnienia oraz jego zakres (wysokość kapitału docelowego) podyktowane są koniecznością zapewnienia Spółce możliwości stosunkowo szybkiego pozyskania źródeł finansowania realizacji potencjalnych celów inwestycyjnych Spółki w przyszłości, w tym m.in. przejęć innych podmiotów oraz inwestycji technologicznych i infrastrukturalnych w Spółce.

2) § 27 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Udzielenie prokury samoistnej jest wyłączone."

otrzymuje brzmienie:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem"

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu dotyczącej sposobu reprezentacji ma na celu usprawnienie organizacji prac zarządu Spółki.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia __ 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie: W związku z planowanym podjęciem uchwały zmieniającej Statut Spółki, biorąc pod uwagę zakres zmian, konieczność ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki należy uznać za uzasadnioną. W tym celu, stosownie do art. 430 § 5 KSH, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
Krzysztof Brzozowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »