ADVADIS (ADS): Projekty uchwał na NWZA - raport 58

Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Nr 197, z dnia 07 października 2004 roku pozycja 10658 na dzień 29 października 2004 roku

na godz. 10.00 w Biurze Zarządu w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Powołanie przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

4. Wyrażenie zgody na zbycie oraz nabycie nieruchomości.

Reklama

5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2003.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

7. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała Nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2004 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 197 pod pozycją 10658 z dnia 07 października 2004 roku.

Uchwała Nr 2

W sprawie powołania ___________________ na przewodniczącego rady nadzorczej spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie -§13 ust.2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje ____________________________ na członka rady nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zezwolenie na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 5196/182, 5197/182, 5198/182 wraz ze znajdującymi się na tych działkach budynkami, stanowiącymi nieruchomość położoną w Rybniku przy ul. Chrobrego nr 1, objętą księgą wieczystą Nr 113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 rok - za łączną cenę brutto w kwocie nie niższej niż 4.000.000,00 złotych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia wszelkich warunków umowy zbycia nieruchomości opisanej w ust.1, w szczególności zarząd jest upoważniony do określenia działek gruntu będących przedmiotem sprzedaży.

3. Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę numer 17 podjętą w dniu 29 lipca 2004 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" w roku obrotowym 2002 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2003

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" z działalności w roku obrotowym 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" za rok obrotowy 2003, na które składa się:

1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 188.430.177,55 złotych.

3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto grupy kapitałowej w kwocie 13.411.019,84 złotych.

4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.326.246,44 złote.

5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.370.941,62 złotych.

6) Informacja dodatkowa - "noty objaśniające", "sprawozdanie ze zmian kapitału",

zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z Roedl Audit sp. z o.o., wpisanej pod numerem 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również przez Radę Nadzorczą Spółki,

- zatwierdza powyższe dokumenty.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Wobec zmiany ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie wyraża zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez spółkę zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Kraków | browary | walne zgromadzenie | strzelec | nieruchomości | uchwalono | Polskie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »