Reklama

PROCAD (PRD): Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2012 r.:

Planowane jest podjecie następującej uchwały:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 5 porządku obrad) w sprawie skupionych akcji własnych Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć decyzje w sprawie przeznaczenia akcji własnych".

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz Zarządu:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 12 czerwca 2012 roku zobowiązała Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA zwołanym do 30 października 2012 roku zgodnych z obowiązującym przepisami prawa wariantów przeznaczenia skupionych akcji własnych Spółki.

W dniu 13.6.2008 r. została uchwalona zmiana ustawy Kodeks spółek handlowych zawierająca rozwiązania implementujące do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy 2006/68/WE, zmieniającej Dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału.

Celem Dyrektywy 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.10.2006 r. jest uproszczenie i unowocześnienie instytucji kapitału zakładowego, przewidzianej Dyrektywą Rady 77/91/EWG z 13.12.1976 r. w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymania oraz zmian wysokości ich kapitału.

Z art. 249 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) wynika, że dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie w zakresie celu, który powinien zostać osiągnięty. Państwa członkowskie mają jednak pozostawioną swobodę co do wyboru form i metod (środków) prowadzących do osiągnięcia celów dyrektywy. Swoboda w zakresie implementacji dyrektywy jest zatem ograniczona celem jej wydania.

W treści Dyrektywy oraz KSH nie ma jednoznacznej wypowiedzi normatywnej odnoszącej się do zmiany uchwały zezwalającej na nabycie akcji własnych. Należy zatem przyjąć, że zastosowanie mają zasady ogólne, przy uwzględnieniu specyfiki rozpatrywanej materii prawnej.

Uwzględniając liberalizujący przedmiotowe kwestie cel ww. Dyrektywy należy opowiedzieć się za rozwiązaniem, w którym Walne Zgromadzenie może zadysponować skupionymi akcjami odmiennie, niż cel (i jego podstawa prawna z art. 362 KSH) pierwotny. Należy jednakże pamiętać, że niemożliwa jest zmiana uchwały "wstecz", możliwe jest jedynie podjęcie uchwały zmieniającej ze skutkiem "od teraz" przeznaczenie akcji skupionych w innym celu.

Zmiana art. 363 § 4 KSH była podyktowana potrzebą ściślejszego dostosowania przepisów KSH do rozwiązań Drugiej Dyrektywy. Druga Dyrektywa nie wymaga zbycia przez Spółkę części akcji własnych, przekraczającej 10% kapitału zakładowego, jak czynił to art. 363 § 4 KSH w poprzednim brzmieniu.

Zmiana tego przepisu zwolniła Spółkę z obowiązku zbycia części akcji własnych, przekraczającej 10% kapitału zakładowego, nabytych na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze znowelizowanym art. 362 § 1 pkt 8 KSH.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie może podjąć następujące decyzje związane ze skupionymi akcjami własnymi:

1) Utrzymać cel pierwotny i zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ich umorzenia.

2) Zmienić cel pierwotny i przeznaczyć je w części lub całości:

a) Zapłatę w transakcjach, ze szczególnym uwzględnieniem akwizycji podmiotów gospodarczych,

b) Utworzenie programu motywacyjnego dla pracowników (z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa).

3) Zawiesić realizację celu pierwotnego do określonego terminu bez wskazywania nowego przeznaczenia skupionych akcji własnych.

4) Zawiesić realizację celu pierwotnego na czas nieoznaczony bez wskazywania nowego przeznaczenia skupionych akcji własnych.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Procad SA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »