FON (FON): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka akcyjna w dniu 22 września 2007 roku - raport 52

Raport bieżący nr 52/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON Spółka Akcyjna przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 września 2007 roku.

U c h w a ł a /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy z dnia 22 września 2007 roku w sprawie podziału akcji spółki

1.Dokonuje się podziału akcji spółki w ten sposób, iż na każdą dotychczasową akcję przypada dziesięć akcji.

Reklama

2.Zmienić wartość nominalną akcji z kwoty 10 gr. / dziesięć groszy / na kwotę 1 gr.

/ jeden grosz /.

3.Zmienić zapis § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

" Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.930.403,50 zł. /dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy / i nie więcej niż 99 721 614 zł. /dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych/ i dzieli się na nie mniej niż 1 993 040 350 /jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt / akcji o wartości nominalnej 1 grosz / jeden grosz / każda i nie na więcej niż 9 972 161 400 /dziewięć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ akcji w tym:

a/ 76 950 000 / siedem sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy / akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b/ 125 000 000 / sto dwadzieścia pięć milionów/ akcji zwykłych na okaziciela

serii B,

c/ 75 466 100 / siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d/ 464 764 150 / czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt / akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e/ 750 860 100 / siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto /

akcji zwykłych na okaziciela serii E.

f/ nie mniej niż 500 000 000 /pięćset milionów/ i nie więcej niż 4 479 121 050 /cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii F

g/ nie więcej niż 4 000 000 000 /cztery miliardy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G

4.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w sprawie rejestracji zmienionej ilości i wartości nominalnej akcji Spółki

5.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały

6.Na zasadzie art. 430 KSH § 5 upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Uchwała /projekt/

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy z dnia 22 września 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

1.Podwyższa się kapitał zakładowy FON Spółki Akcyjnej o kwotę nie większą niż 9 900 000 złotych (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 990 000 000 / dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów/ nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii H o wartości nominalnej wynoszącej 1 gr. / jeden grosz /, cenę emisyjną akcji serii H ustala się na nie mniej niż 6 groszy /sześć groszy/. Ostateczną cenę emisyjną ustali Zarząd biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową i rozmowy z inwestorami(w tym z inwestorami kwalifikowanymi) do których będzie skierowana emisja akcji serii H.

3.Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, który będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku.

4.W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do wszystkich akcji serii H.

5. Nowe akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, który przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku.

6. Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji wnoszone będą w gotówce

7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii H poprzez:

a/ określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji

b/ określenia sposobu i terminów opłacenia akcji serii H

c/ ustalenia pozostałych zasad dystrybucji akcji serii H

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłonienia inwestorów oraz skierowania ofert objęcia akcji na warunkach według uznania Zarządu Spółki

9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii H, praw do akcji serii H oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.

10.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wprowadzenia akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu na rynku giełdowym.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wprowadzenia niniejszej uchwały w życie.

12. Zmienić zapis § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

" Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.930.403,50 zł. /dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy / i niewięcej niż 109 621 614 zł. /sto dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych/ i dzieli się na nie mniej niż 1 993 040 350 /jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt / akcji o wartości nominalnej 1 grosz / jeden grosz / każda i nie na więcej niż 10 962 161 400 /dziesięć miliardów dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta/ akcji w tym:

a/ 76 950 000 / siedem sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy / akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b/ 125 000 000 / sto dwadzieścia pięć milionów/ akcji zwykłych na okaziciela

serii B,

c/ 75 466 100 / siedemdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d/ 464 764 150 / czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt / akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e/ 750 860 100 / siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto /

akcji zwykłych na okaziciela serii E.

f/ nie mniej niż 500 000 000 /pięćset milionów/ i nie więcej niż 4 479 121 050 /cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela serii F

g/ nie więcej niż 4 000 000 000 /cztery miliardy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G

h/ nie więcej niż 990 000 000 /dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów/ akcji zwykłych serii H."

13. Na zasadzie art. 430 & 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
Krzysztof Kania - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Raport bieżący | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »