Reklama

BERLING (BRG): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 4021 i 4022 oraz art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r., godz. 11.00 w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie (00-218), ul. Kościelna 12. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl

Reklama

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lipca 2015r.:

 uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,

"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 26.06.2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2014,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2014,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2014. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2014,

§1

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 zysk w wysokości 4.321 tyś zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

a) w części w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;

b) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki,

c) dzień dywidendy ustala na 12 sierpnia 2015 roku,

d) termin wypłaty dywidendy ustala na 26 sierpnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu: Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2014 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani: Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 uchwała o ustaleniu zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki od 01.07.2015r.,

"Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

c) Członek Rady Nadzorczej - 800 zł (osiemset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-26Hanna BerlingPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »