BERLING (BRG): Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5 lok. 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 ("Spółka”), przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 r., godz. 11:00, w Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie (00-218), ul. Kościelna 12. Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.berling.pl

Reklama

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 r.:

• uchwała o wyborze przewodniczącego ZWZ,

"Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [imię i nazwisko]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o przyjęciu porządku obrad ZWZ,

"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 26.05.2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2016,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2016,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Zarządu Spółki,

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Vice Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o przeznaczeniu zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2016,

§1

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysk w wysokości 2 634 tys. zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

a) w części w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;

b) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki,

c) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2017 roku,

d) termin wypłaty dywidendy ustala na 19 lipca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,

"Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

• uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy 2016 członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Berling (poprzednio: Jarosińskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-26Hanna BerlingPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »