Reklama

VINDEXUS (VIN): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 roku:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana")

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GIEŁDY PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA postanawia dokonać połączenia spółki GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Serockiej 3, lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, o numerze NIP: 5261022345, REGON: 550386189, o kapitale zakładowym w wysokości 1.159.193,80 złotych, opłaconym w całości, ("GPM "VINDEXUS” S.A.”)

zwana dalej: "Spółka Przejmująca"

ze Spółką ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości, ("ADIMO EGZE S.A.”);

zwana dalej "Spółką Przejmowaną"

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku ADIMO EGZE S.A. na GPM "VINDEXUS” S.A. (łączenie się przez przejęcie).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPM "VINDEXUS” S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 listopada 2016 roku - udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki.

§3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego GPM "VINDEXUS” S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej.

§4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§6

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPM "VINDEXUS” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenie, o którym mowa powyżej.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 24 listopada 2016 r.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podjęta celem połączenia spółek i ujednolicenie struktury biznesowej poprzez integrację wydzielonej części działalności Grupy w jednym podmiocie. Uzasadnieniem planowanych działań jest ograniczenie kosztów bieżącej działalności w obecnej sytuacji rynkowej, związanej z funkcjonowaniem spółki zależnej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-28Jan KuchnoPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »