Reklama

MENNICA (MNC): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie omyłki pisarskiej - raport 95

Raport bieżący nr 95/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 94/2011 z dnia 27.10.2011 r., Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka"), informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej, doszło do opublikowania niekompletnej treści projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że w § 1. projektu przedmiotowej uchwały po słowach "w sprawie" winno być: "umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy".

Reklama

Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości poprawną treść projektowanej uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 listopada 2011 roku:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka")

z dnia 22 listopada 2011roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 5 statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 z dnia 22 listopada 2011 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 59.137.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złoty) do kwoty 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) tj. o kwotę 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 7.305.564 (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery ) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje"), tj. o łącznej wartości nominalnej 7.305.564 zł (słownie: siedem milionów trzysta pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 5.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.832.136 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 51.832.136 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć)akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego teksu zmienionego statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Tadeusz Steckiewicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »