Reklama

MANGATA (MGT): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016 r.

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 133) Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016 r.

Reklama

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZETKAMA S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2016 R.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Pana/Panią …………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: …………….

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Wybór Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):

a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.;

b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.;

d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością ZETKAMA S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Wolne wnioski.

10. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. będzie się składać z ……………… członków.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1. [Wybór członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/Pana …………………… (PESEL: ………………………).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1. [Delegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, deleguje do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Panią/Pana ………………………… .

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana ………………………… .

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru

§ 1. [Ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §131 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie …………. brutto (słownie: …………………………) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Ponoszenie kosztów]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. ponosi Spółka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-14Leszek JuraszPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »