Reklama

MENNICA (MNC): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.10.2013 r.

Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 28.10.2013 r. Treść tych dokumentów dostępna też jest na stronie www.mennica.com.pl

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka”)

z dnia 28 października2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią ……………………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka”)

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 2 października 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 29/2013 - w następującym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [ ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka”)

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie rozporządzenia prawami do nieruchomości Spółki

Działając na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozporządzić, w sposób i na warunkach opisanych w § 2 poniżej, przysługującymi Mennicy Polskiej S.A. prawem użytkowania wieczystego/udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. [], uregulowanej w księdze wieczystej [] ("Księga Wieczysta”), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [] w obrębie [] ("Nieruchomość”) wraz z prawem własności/ udziałem w prawie własności budynku/budynków posadowionego na Nieruchomości.

2. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi według wyboru Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., poprzez sprzedaż, zamianę lub wniesienie przedmiotowych praw tytułem aportu na pokrycie obejmowanych przez Mennicę Polską S.A., na podstawie decyzji Zarządu Mennicy Polskiej S.A., udziałów lub akcji spółki celowej, której przedmiotem działalności będzie zarządzanie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej lub prowadzenie działalności w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów budowalnych na Nieruchomości.

3. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi po cenie sprzedaży lub odpowiednio wartości zamiany lub wniesienia praw opisanych ust. 1 powyżej wynikającej z aktualnej na dzień rozporządzenia wyceny przedmiotowych praw, sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, zaakceptowanej przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., z zastrzeżeniem, iż łączna cena sprzedaży lub odpowiednio wartości zamiany lub wniesienia wszystkich praw opisanych ust. 1 powyżej nie będzie niższa niż [].

4. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A.

5. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust 1 powyżej może nastąpić według wyboru Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzez sprzedaż, zamianę lub wniesienie łącznie wszystkich przedmiotowych praw tytułem aportu.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Mennicy Polskiej S.A. do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały tj. rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w tym w szczególności do: wyboru za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. trybu rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, zlecenia oraz zaakceptowania za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wyceny przedmiotowych praw, sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, ustalenia terminu rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, ustalenia pozostałych warunków rozporządzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Mennicy Polskiej S.A. do wyrażenia zgody na czynności Zarządu Mennicy Polskiej S.A. w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-02Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2013-10-02Leszek KulaCzłonek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »