SUWARY (SUW): Projekty uchwał NWZ "SUWARY" S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbędzie się 04 kwietnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie """......

Reklama

UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Boryszew ERG

S.A., sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ze spółką Boryszew

ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, zawierającej zgodę na Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału

zakładowego "SUWARY" S.A. i zmianę Statutu "SUWARY" S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Spółkę rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od roku obrotowego 2008.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

"""".....,

"""".....,

""""......

UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie połączenia spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach ze spółką Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie, zawierającej zgodę na Plan Połączenia oraz na podwyższenie kapitału zakładowego "SUWARY" S.A. i zmianę Statutu "SUWARY" S.A.

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SUWARY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach uchwala, co następuje:

§ 1

"SUWARY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200472, zwana dalej "Spółką Przejmującą", łączy się z Boryszew ERG Spółką Akcyjną z siedzibą w Sochaczewie, przy ul. 15 Sierpnia 106, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000288711, zwaną dalej "Spółką Przejmowaną", w ten sposób, że - stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - cały majątek Spółki Przejmowanej przeniesiony zostaje na Spółkę Przejmującą za 3 495 670 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej, które wydane zostaną Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

§ 2

W związku z połączeniem "SUWARY" Spółka Akcyjna i Boryszew ERG Spółka Akcyjna, kapitał zakładowy "SUWARY" Spółka Akcyjna ulega podwyższeniu z kwoty 8 391 040 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści) PLN do kwoty 43 347 740,00 (czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) PLN, tj. o kwotę 34 956 700 PLN w drodze emisji 3 495 670 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) PLN każda akcja. Akcjom serii C nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień.

§ 3

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na zmieniony Statut Spółki Przejmującej w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej

UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie prowadzenia przez Spółkę rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od roku obrotowego 2008.

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości (tekst. jedn. Dz.U. 2002 r. nr 76 poz.694), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że "SUWARY" S.A., jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie poczynając od dnia 01 stycznia 2008 roku prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR/MSSF", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Załączniki:

Plik;Opis

Plan Połączenia Spółek.pdf;Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 4

Statut Spółki.pdf;Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr 4


Waldemar Zwierz - Prezes Zarządu
Mirosław Połeć - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Sochaczew | Pabianice | Raport bieżący | walne zgromadzenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »