Reklama

BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A. - raport 53

Raport bieżący nr 53/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku.

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 52/2010 w dniu 22 lipca 2010r. oraz zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że:

I. § 4 ust. 1 Statutu Spółki, uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:

22.11 Z Produkcja opon i dętek z gumy: bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

27.33 Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.90 Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

32.99 Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli."

II. § 11 ust. 6 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo."

§ 11 ust. 6 Statutu Spółki - projektowana zmiana:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem."

III. w postanowieniu § 12 ust. 11 pkt 9 w miejsce wykreślonej lit. d) dodaje się literę d) w następującym brzmieniu

"nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 5 (pięć) milionów złotych, jeśli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych",

IV. w postanowieniu § 13 skreśla się ust. 9

Uzasadnienie:

Wprowadzane zmiany mają na celu zapewnienie przejrzystości i spójności postanowień Statutu, a także usprawnienie funkcjonowania Spółki i jej organów.

Jednocześnie w związku z zamiarem nabycia Maflow Polska Sp. z o.o., koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

Zmiany, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, odnoszą się do brzmienia Statutu, wynikającego z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2010 r., zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Teresę Jamróz- Wiśniewską, notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 4681/2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

(Projekt)

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Boryszew S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 541/34 o powierzchni 4,9209 ha, na której znajduje się budynek administracyjno - produkcyjny oraz namiot magazynowy, położonej w Tychach Urbanowice przy ulicy Serdecznej 42, objętej księgą wieczystą KW Nr KA1T/00033310/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje/odwołuje się Pana/Panią ............................................ do/ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu
Robert Bednarski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »