MIESZKO (MSO): Projekty uchwał NWZA - raport 3

Zarząd ZPC MIESZKO SA podaje do publicznej wiadomości treść

projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 stycznia 2002:

1. Uchwała nr ........../2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko

SA z dnia 22.01.2002r.

W sprawie: akceptacji umowy sprzedaży nieruchomości położonej

w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b.

Na podstawie § 27 pkt. 9 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko SA uchwala, co

następuję

§ 1

Reklama

1. Akceptuje się umowę sprzedaży nieruchomości położonej w

Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, dla której Sąd Rejonowy dla

Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą KW nr 169628, zawartą dnia 07.12.2001r. w Warszawie

pomiędzy Z.P.C. Mieszko SAz siedzibą w Raciborzu a ING Lease

(Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przed notariuszem

Danutą Kosim - Kruszewską , repertorium A -13405/2001, prowadzącą

Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Szarej nr 14 pok.

15.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr __ / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu

z dnia 22 stycznia 2002 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 431, art. 432 § 1, art. 433 § 2

Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego

MIESZKO w Raciborzu postanawia, co następuje:

§ 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.700.000 (pięć

milionów siedemset tysięcy) złotych do kwoty 6.811.000 (sześć

milionów osiemset jedenaście tysięcy) złotych, czyli o kwotę

1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) złotych.

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez emisję

1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela, serii D.

3. Emisja akcji serii D przeprowadzona zostanie w ramach

publicznej subskrypcji akcji skierowanej do inwestorów

kwalifikowanych w rozumieniu art. 4 pkt. 21) ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi.

§ 2. EMISJA AKCJI SERII D

1. Akcje serii D stanowią akcje zwykłe na okaziciela i pokryte

zostaną wyłącznie gotówką.

2. Zarząd zaoferuje akcje serii D spółkom Dresdner Kleinwort

Benson Emerging Europe, L.P., spółka komandytowa stanu Delaware

lub Dresdner Kleinwort Capital Emerging Europe GMBH Co.

Beteiligungs KG w Monachium (Niemcy) lub spółkom od nich zależnym

lub z nimi stowarzyszonym.

3. Cena emisyjna każdej akcji serii D wynosi 9 (dziewięć)

złotych.

4. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od

podziału zysku za rok obrotowy 2002, tj. od dnia 1 stycznia 2002

roku.

5. W interesie Spółki, w stosunku do wszystkich akcji serii D

wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji

serii D;

2) podjęcia wszystkich pozostałych czynności faktycznych i

prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii -------D do

publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na

Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, w szczególności

do wystąpienia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z

zawiadomieniem w trybie art. 63 ustawy Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi,

§ 4. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr __ / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu

z dnia 22 stycznia 2002 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, w

związku z podjęciem uchwały nr __ /2002 w sprawie podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego

MIESZKO w Raciborzu postanawia, co następuje:

1. Dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, któremu nadaje

się następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.811.000 (sześć milionów

osiemset jedenaście tysięcy) złotych i dzieli się na 6.811.000

(sześć milionów osiemset jedenaście tysięcy) akcji o wartości

nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:

a) 3.557.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy)

akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 643.000 (sześćset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na

okaziciela serii B;

c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela serii C;

d) 1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) akcji zwykłych

na okaziciela serii D.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr __ / 2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu

z dnia 22 stycznia 2002 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w

związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej

Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu:

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu

Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał

zmieniających statut Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ........../2002

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Z.P.C. Mieszko SA z dnia 22 stycznia 2002

W sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie §12 pkt. 2 statutu spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu

Spółek Handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Z.P.C. Mieszko SA postanawia:

§ 1

Uzupełnić skład Rady Nadzorczej Z.P.C. Mieszko SA w Raciborzu i

powołać do składu Rady Nadzorczej p....................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Mieszko SA | Warszawa | mieszko | Racibórz | uchwalono
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »