Reklama

KGHM (KGH): Proponowane terminy dywidendy - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. następujące terminy dotyczące dywidendy:

- dzień dywidendy (datę nabycia praw do dywidendy) na 11 lipca 2011 r.

- termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2011 r.

Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych m. in. w zakresie zwolnień z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działające na postawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadające siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że spełniają one łącznie szereg enumeratywnie określonych kryteriów, wymagających udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy.

Ww. zmiany przepisów nakładają na Spółkę oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowiązki w postaci kompletacji dokumentów, które muszą być pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy.

W obowiązującym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy określonym w "Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych" Emitent czyli KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku również oświadczenia wynikające ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wyżej. Dokumenty te winny być skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy.

Powyższy wniosek Zarządu, przed przedłożeniem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymaga oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A za rok obrotowy 2010 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)
Maciej Tybura - I Wiceprezes Zarządu
Leszek Mierzwa - Dyrektor Naczelny ds. Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich

Dowiedz się więcej na temat: dywidenda | KGHM Polska Miedź SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »