Reklama

TRAKCJA (TRK): Proponowane zmiany Statutu Spółki - raport 43

Raport bieżący nr 43/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w związku z raportem bieżącym nr 41/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. oraz planowaną zmianą Statutu Spółki podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian do Statutu Spółki. Proponowane zmiany Statutu są następujące:

1. dodanie do treści Statutu Spółki Artykułu 21a o następującej treści:

"Artykuł 21a

Reklama

1) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 11.916.000 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) poprzez emisję do 119.160.000 (słownie: sto dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2011 r..

3) Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii G do 31 grudnia 2011 r.

4) Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji serii G w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 29 listopada 2013 r.

5) Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi."

2. zmianę artykułu 11 Statutu Spółki, którego obecna treść jest następująca::

"Artykuł 11

Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych."

treść artykułu 11 po proponowanej zmianie jest następująca:

"Artykuł 11

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

2. Uchwały w sprawie odwołania lub zawieszenia członków Rady Nadzorczej w pełnieniu obowiązków wymagają większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych."

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »