KREZUS (KZS): Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

1. Dotychczasowa treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

Reklama

2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);

6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);

7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);

8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);

11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);

12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);

13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);

14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);

15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);

16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)

17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);

18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);

19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);

20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);

21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

Proponowana treść Art. 7 ust. 3 Statutu:

7.3. Spółka może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:

1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);

2) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

5) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);

6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);

7) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);

8) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

10) górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10.Z);

11) górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z);

12) górnictwo rud żelaza (PKD 07.10.Z);

13) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z);

14) wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z);

15) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z);

16) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)

17) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);

18) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z);

19) produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z);

20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);

21) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

22) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).

2. Skreśla sią Art. 8a Statutu o treści:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 540.000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji do 5.400.000 (słownie: pięciu milionów czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda akcja, przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonać przez okres do dnia 31 października 2014 roku.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej.

3. Po Artykule 25 dodaje się Artykuł 25a o następującej treści:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Do określenia szczegółowych zasad uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, upoważniony jest Zarząd Spółki.

4. Dotychczasowa treść Art. 30 Statutu:

Rok obrotowy Spółki obejmuje okres 12 kolejnych miesięcy przypadających w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do dnia 30 listopada następnego roku.

Proponowana treść Art. 30 Statutu:

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-16Paweł KonzalPrezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: krezus

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »