Reklama

POLCOLOR (PLT): Proponowane zmiany w treści statutu

Raport bieżący nr 28/2005

Reklama

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 2 RO - statut zmiana

Zarząd Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2005 roku planowane jest dokonanie następujących zmian w statucie Spółki:

I. W § 13 dodaje się ust. 4,5,6,7,8,9 o następującym brzmieniu:

4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalająca mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

5. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.

6. W przypadku, gdy jeden akcjonariusz jest w posiadaniu pakietu akcji, dającego mu ponad 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rada Nadzorcza może składać się z mniej niż połowy członków niezależnych, jednak nie mniej niż dwóch.

7. Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który spełnia następujące kryteria odnoszące się również do jego współmałżonka, zstępnych i wstępnych:

a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,

d) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza

e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących, przez ostatnie 3 lata,

f) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem, przez ostatnie 3 lata,

g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,

h) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej spółki.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.

9. Bez zgody co najmniej jednego z niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu

b) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

II. Zmienia się § 21 statutu, którego brzmienie jest następujące:

1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

Proponowane brzmienie jest następujące:

1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna: § 45 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia RM z dnia 21 marca 2005 w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Data autoryzacji: 16.12.04 17:08

Zbigniew Panasiewicz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Polcolorit SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »