Reklama

POLIMEXMS (PXM): Propozycje restrukturyzacyjne - raport 67

Raport bieżący nr 67/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przy ul. Czackiego 15/17 informuje, że w oparciu o przeprowadzone analizy sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki oraz w związku z opublikowanymi wynikami finansowymi Spółki za okres 6 miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2012 r., Zarząd przyjął wstępne propozycje, co do działań zmierzających do restrukturyzacji finansowej Spółki ("Propozycje Restrukturyzacyjne").

Reklama

Propozycje Restrukturyzacyjne będą przedmiotem dalszych uzgodnień z wierzycielami finansowymi Spółki będącymi stroną umowy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań, jak również z jej akcjonariuszami oraz potencjalnymi inwestorami.

Wedle szacunków Zarządu na dzień niniejszego raportu bieżącego potrzeby kapitałowe Spółki wynoszą około 500 mln zł. Pokrycie powyższej kwoty, miałoby nastąpić poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w części przeznaczone na konwersję istniejącego zadłużenia, a w części na pozyskanie nowej gotówki dla Spółki, która potencjalnie byłaby przeznaczona na finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej oraz na sfinansowanie realizacji nowych kontraktów.

Propozycje Restrukturyzacyjne zakładają realizację następujących kluczowych działań:

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowania emisji do obligatariuszy Spółki w celu konwersji przysługujących im wobec Spółki wierzytelności na kapitał zakładowy o szacowanej, łącznej wartości do 300 mln zł;

b) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru w celu umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom Spółki dokapitalizowania Spółki w związku z jej obecną sytuacją finansową, przy czym w przypadku braku popytu na akcje Spółki, nowe akcje Spółki z tej emisji mogłyby również zostać zaoferowane inwestorom spoza kręgu dotychczasowych akcjonariuszy;

c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do jednego lub kilku inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki i nabyciem istotnego udziału w kapitale zakładowym Spółki;

przy czym w ramach emisji gotówkowych wskazanych w pkt. b) i c) Spółka zamierza uzyskać kwotę około 200-300 mln złotych.

Ponadto Propozycje Restrukturyzacyjne obejmują:

1. odroczenie w czasie spłaty zadłużenia finansowego Spółki z tytułu zawartych umów kredytowych do końca 2015 r. (z zachowaniem w tym okresie obsługi odsetek należnych z tych tytułów);

2. refinansowanie istniejących obligacji, które nie zostaną skonwertowane na kapitał zakładowy Spółki poprzez nowe finansowanie dłużne lub emisję nowych obligacji zapadających po 2015 roku;

3. uzyskanie dodatkowych wpływów ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych Spółki w szczególności udziałów i akcji w niektórych Spółkach zależnych oraz nieruchomości inwestycyjnych oraz nieruchomości deweloperskich Spółki (łączne szacunkowe wpływy w wysokości około 330 mln złotych);

4. uzyskanie dodatkowych oszczędności w łącznej szacunkowej wysokości około 260 mln zł w okresie 2013-2015 z restrukturyzacji operacyjnej zmierzającej do redukcji kosztów działalności, między innymi, w wyniku centralizacji przez Spółkę zakupów, przebudowy struktur wewnętrznych, redukcji zatrudnienia oraz obniżenia kosztów ogólnego zarządu; oraz

5. możliwość przeznaczenia nadwyżki wolnych środków pieniężnych pochodzących przede wszystkim z działań opisanych w pkt 3 i 4 powyżej na częściowe, przedterminowe spłaty zadłużenia finansowego Spółki.

W związku z opisaną powyżej Propozycją Restrukturyzacyjną, zamiarem Zarządu Spółki jest zwołanie w możliwie szybkim terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zaproponowanie akcjonariuszom propozycji uchwał zmierzających do realizacji podwyższeń kapitału będących częścią Propozycji Restrukturyzacyjnej.

Zarząd zastrzega, że powyższe Propozycje Restrukturyzacyjne stanowią jedynie wstępne propozycje Zarządu w zakresie działań zmierzających do restrukturyzacji finansowej Spółki oraz mogą ulec zmianie, w szczególności w wyniku uzgodnień z wierzycielami finansowymi Spółki, jej akcjonariuszami oraz potencjalnymi inwestorami lub w wyniku dalszych prac w zakresie analizy sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki.

Zarząd zastrzega, iż podane powyżej wielkości możliwych wpływów oraz oszczędności stanowią jedynie cele, które Spółka chciałby osiągnąć w ramach planowanej restrukturyzacji, a w szczególności żadne z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym w żadnym wypadku nie mogą być traktowane, jako prognoza lub szacunek wyników finansowych Spółki. Ostateczne wyniki Spółki zależeć będą od wielu okoliczności, które mogą, lecz nie muszą wystąpić w przyszłości, w szczególności czynników odnoszących się bezpośrednio do Spółki lub jej podmiotów zależnych oraz do otoczenia, w jakim Spółka i jej podmioty zależne działają, w tym od osiągnięcia ostatecznegoporozumienia pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi w zakresie warunków restrukturyzacji Spółki i jego późniejszego wykonania. Informacje prezentowane w niniejszym raporcie bieżącym zostały przygotowane w oparciu o szereg założeń i chociaż Spółka uważa, że założenia te były uzasadnione w chwili ich sporządzania, podlegają one jednak, ze swojej natury, istotnym niewiadomym i niepewnościom, które są trudne lub niemożliwe do przewidzenia i znajdują się poza kontrolą Spółki.
Grzegorz Szkopek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »