Reklama

PROTEKTOR (PRT): PROTEKTOR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży27 322 28 210 6 539 6 577
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 326 9 829 2 232 2 292
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 378 2 905 569 677
Zysk (strata) przed opodatkowaniem2 227 3 207 533 748
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej1 081 1 229 259 287
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego957 1 038 229 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(904)(521)(216)(121)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(403)(99)(96)(23)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 013 (181)242 (42)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(294)(801)(70)(187)
Średni kurs PLN / EUR4,1784 4,2891
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem90 703 86 335 21 552 20 699
Aktywa trwałe25 818 32 115 6 135 7 700
Aktywa obrotowe64 885 54 220 15 418 13 000
Zobowiązania razem34 300 31 130 8 150 7 464
Zobowiązania długoterminowe8 760 6 302 2 082 1 511
Zobowiązania krótkoterminowe25 540 24 828 6 069 5 953
Kapitał własny56 403 55 205 13 402 13 236
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego55 087 53 506 13 089 12 828
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 274 2 295
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,05 0,05 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,05 0,05 0,01 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,2085 4,1709
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży6 465 5 678 1 547 1 324
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży836 107 200 25
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(746)(1 148)(179)(268)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(933)(1 496)(223)(349)
Zysk (strata) netto (1 057)(1 471)(253)(343)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(803)(2 709)(192)(632)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej743 (59)178 (14)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej177 (181)42 (42)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów117 (2 949)28 (688)
Średni kurs PLN / EUR4,1784 4,2891
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem58 355 56 484 13 866 13 542
Aktywa trwałe34 224 41 347 8 132 9 913
Aktywa obrotowe24 131 15 137 5 734 3 629
Zobowiązania razem26 505 23 577 6 298 5 653
Zobowiązania długoterminowe9 583 7 170 2 277 1 719
Zobowiązania krótkoterminowe16 922 16 407 4 021 3 934
Kapitał własny31 850 32 907 7 568 7 890
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 274 2 295
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,06)(0,08)(0,01)(0,02)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,06)(0,08)(0,01)(0,02)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,2085 4,1709
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »