Reklama

PROTEKTOR (PRT): PROTEKTOR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży25 534 27 322 5 941 6 539
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży9 796 9 326 2 279 2 232
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 041 2 378 475 569
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 857 2 227 432 533
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej991 1 081 231 259
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego811 957 189 229
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 045)(904)(476)(216)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(273)(403)(64)(96)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 796 1 013 418 242
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(522)(294)(121)(70)
Średni kurs PLN / EUR4,2978 4,1784
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem105 275 87 293 24 475 20 301
Aktywa trwałe37 778 24 115 8 783 5 608
Aktywa obrotowe67 497 63 178 15 692 14 693
Zobowiązania razem51 327 33 505 11 933 7 792
Zobowiązania długoterminowe21 599 6 483 5 022 1 508
Zobowiązania krótkoterminowe29 728 27 022 6 911 6 284
Kapitał własny53 948 53 788 12 542 12 509
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego52 137 52 157 12 121 12 130
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 225 2 226
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,04 0,05 0,01 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,04 0,05 0,01 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,3013 4,3000
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży7 035 6 465 1 637 1 547
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży714 836 166 200
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 151)(746)(268)(179)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(795)(933)(185)(223)
Zysk (strata) netto (622)(1 057)(145)(253)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 168)(803)(504)(192)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej622 743 145 178
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 481 177 345 42
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(65)117 (14)28
Średni kurs PLN / EUR4,2978 4,1784
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem68 569 54 606 15 941 12 699
Aktywa trwałe41 702 31 743 9 695 7 382
Aktywa obrotowe26 867 22 863 6 246 5 317
Zobowiązania razem38 020 23 435 8 839 5 450
Zobowiązania długoterminowe13 340 4 715 3 101 1 097
Zobowiązania krótkoterminowe24 680 18 720 5 738 4 353
Kapitał własny30 549 31 171 7 102 7 249
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 225 2 226
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,03)(0,06)(0,01)(0,01)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,03)(0,06)(0,01)(0,01)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,3013 4,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »