Reklama

PROTEKTOR (PRT): PROTEKTOR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego30.09.201930.09.201830.09.201930.09.2018
Przychody ze sprzedaży 75 399 80 119 17 500 18 836
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 899 28 445 6 475 6 687
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 172 3 750 736 882
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 327 2 969 540 698
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej 325 720 75 169
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 246 567 57 133
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 001 -716 697 -168
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej-190 -1 158 -44 -272
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-770 454 -179 107
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 041 -1 420 474 -334
Średni kurs PLN / EUR 4,3086 4,2535
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 101 584 87 293 23 227 20 301
Aktywa trwałe 36 176 24 115 8 271 5 608
Aktywa obrotowe 65 408 63 178 14 955 14 693
Zobowiązania razem 46 473 33 505 10 626 7 792
Zobowiązania długoterminowe 20 553 6 483 4 699 1 508
Zobowiązania krótkoterminowe 25 920 27 022 5 926 6 284
Kapitał własny 55 111 53 788 12 601 12 509
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 53 282 52 157 12 183 12 130
Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 189 2 226
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,01 0,03 0,00 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,01 0,03 0,00 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,3736 4,3000
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego30.09.201930.09.201830.09.201930.09.2018
Przychody ze sprzedaży 22 268 21 204 5 168 4 985
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 038 2 797 705 658
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 286 -2 610 -298 -614
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-679 -1 761 -158 -414
Zysk (strata) netto -494 -1 814 -115 -426
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 494 -675 579 -159
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 1 706 2 118 396 498
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 917 -1 895 -909 -446
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 283 -452 66 -106
Średni kurs PLN / EUR 4,3086 4,2535
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 65 366 54 606 14 946 12 699
Aktywa trwałe 40 506 31 743 9 261 7 382
Aktywa obrotowe 24 860 22 863 5 684 5 317
Zobowiązania razem 34 690 23 435 7 932 5 450
Zobowiązania długoterminowe 16 732 4 715 3 826 1 097
Zobowiązania krótkoterminowe 17 958 18 720 4 106 4 353
Kapitał własny 30 676 31 171 7 014 7 249
Kapitał zakładowy 9 572 9 572 2 189 2 226
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.) 19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,03 -0,10 -0,01 -0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,03 -0,10 -0,01 -0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO) - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu 4,3736 4,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »