Reklama

BALTONA (BAL): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 267 973 165 775 64 103 39 254
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej 1 852 (154) 443 (36)
(Strata)/Zysk brutto (2 244) (1 303) (537) (309)
(Strata)/Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej (2 682) (1 260) (642) (298)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 620 4 703 1 584 1 114
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 867) (9 843) (925) (2 331)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (3 637) 4 357 (870) 1 032
Przepływy pieniężne netto, razem (883) (783) (211) (185)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 11 116 192 11 162 382 11 116 192 11 162 382
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych 17 679 - 17 679 -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,24) (0,11) (0,06) (0,03)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,24) (0,11) (0,06) (0,03)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2014 ORAZ 31.12.2013
Aktywa razem 101 343 91 328 24 271 22 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 394 78 714 22 128 18 980
Zobowiązania długoterminowe 28 163 28 134 6 745 6 784
Zobowiązania krótkoterminowe 64 231 50 580 15 383 12 196
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 874 12 358 1 886 2 980
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 674 679
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,71 1,11 0,17 0,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,71 1,11 0,17 0,27
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 444 127 921 35 749 30 291
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej 806 631 193 149
(Strata)/Zysk brutto 2 111 4 479 505 1 061
(Strata)/Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 2 111 4 154 505 984
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 217 1 241 1 009 294
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (4 629) (1 032) (1 107) (244)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (408) (988) (98) (234)
Przepływy pieniężne netto, razem (820) (779) (196) (184)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 11 116 192 11 162 382 11 116 192 11 162 382
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych 17 679 - 17 679 -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,19 0,37 0,05 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,19 0,37 0,05 0,09
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2014 ORAZ 31.12.2013
Aktywa razem 78 374 66 281 18 770 15 982
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 463 40 928 12 325 9 869
Zobowiązania długoterminowe 10 372 10 660 2 484 2 570
Zobowiązania krótkoterminowe 41 091 30 268 9 841 7 298
Kapitał własny 26 911 25 353 6 445 6 113
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 674 679
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,42 2,27 0,58 0,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 2,42 2,27 0,58 0,55
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »