Reklama

BALTONA (BAL): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za Q1 2016 oraz Q1 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 930 91 879 17 431 22 145
Strata na działalności operacyjnej (2 272) (2 219) (522) (535)
Strata brutto (3 257) (3 479) (748) (839)
Strata netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej (3 111) (3 473) (714) (837)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 011 1 590 462 383
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 566) (2 208) (360) (532)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (567) (668) (130) (161)
Przepływy pieniężne netto, razem (123) (1 286) (28) (310)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 992 777 10 996 874 10 992 777 10 996 874
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych 124 383 90 173 124 383 90 173
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,28) (0,31) (0,06) (0,07)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,28) (0,31) (0,06) (0,07)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2016 ORAZ 31.12.2015
Aktywa razem 94 067 94 294 22 038 22 127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 003 82 591 20 149 19 381
Zobowiązania długoterminowe 5 389 25 370 1 263 5 953
Zobowiązania krótkoterminowe 80 614 57 221 18 886 13 427
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 529 8 973 1 295 2 106
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 660
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,50 0,82 0,12 0,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,50 0,81 0,12 0,19
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za Q1 2016 oraz Q1 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 116 48 274 8 521 11 635
Strata na działalności operacyjnej (1 733) (1 639) (398) (395)
Strata brutto (2 066) (921) (474) (222)
Strata netto (2 066) (921) (474) (222)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 629 2 532 833 610
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 066) (6 516) (245) (1 571)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (840) 4 307 (193) 1 038
Przepływy pieniężne netto, razem 1 724 323 396 78
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 992 777 10 996 874 10 992 777 10 996 874
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 124 383 90 173 124 383 90 173
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,19) (0,08) (0,04) (0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,19) (0,08) (0,04) (0,02)
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2016 ORAZ 31.12.2015
Aktywa razem 77 926 81 640 18 257 19 158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 497 53 144 12 065 12 471
Zobowiązania długoterminowe 548 17 422 128 4 088
Zobowiązania krótkoterminowe 50 949 35 722 11 936 8 383
Kapitał własny 26 429 28 496 6 192 6 687
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 660
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,40 2,59 0,56 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,38 2,56 0,56 0,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: handel zagraniczny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »