BALTONA (BAL): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za Q1 2018 oraz Q1 2017
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 91 856 90 891 21 984 21 191
Strata na działalności operacyjnej (3 829) (3 044) (916) (710)
Strata brutto (3 899) (2 386) (933) (556)
Strata netto przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (3 523) (1 942) (843) (453)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (6 922) (7 688) (1 657) (1 792)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (5 553) (448) (1 329) (105)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 315 (699) 1 033 (163)
Przepływy pieniężne netto, razem (8 160) (8 835) (1 953) (2 060)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,32) (0,18) (0,08) (0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,32) (0,18) (0,08) (0,04)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2018 ORAZ 31.12.201731.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
Aktywa razem 110 117 98 151 26 165 23 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 527 91 558 25 550 21 952
Zobowiązania długoterminowe 30 966 28 430 7 358 6 816
Zobowiązania krótkoterminowe 76 561 63 128 18 192 15 135
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 205 6 680 762 1 602
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 669 675
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,29 0,61 0,07 0,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,29 0,61 0,07 0,15
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za Q1 2018 oraz Q1 2017
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 53 910 50 950 12 902 11 879
Strata na działalności operacyjnej (3 796) (2 682) (908) (625)
Strata brutto (3 218) (2 390) (770) (557)
Strata netto (3 218) (2 390) (770) (557)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (5 682) (6 012) (1 360) (1 402)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (8 450) (1 390) (2 022) (324)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 6 391 (444) 1 530 (104)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 741) (7 845) (1 853) (1 829)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,29) (0,22) (0,07) (0,05)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,29) (0,22) (0,07) (0,05)
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2018 ORAZ 31.12.201731.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
Aktywa razem 97 473 85 612 23 161 20 526
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 370 59 291 17 671 14 215
Zobowiązania długoterminowe 20 753 18 125 4 931 4 346
Zobowiązania krótkoterminowe 53 617 41 166 12 740 9 870
Kapitał własny 23 103 26 321 5 490 6 311
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 669 675
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,122,42 0,50 0,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,122,42 0,50 0,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »