Reklama

BALTONA (BAL): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2016 oraz trzy kwartały 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 294 227 346 512 68 234 83 326
Zysk na działalności operacyjnej 5 607 10 194 1 300 2 451
Strata brutto 3 516 7 433 815 1 787
Strata netto przypadająca na właścicieli jednostki dominującej 2 876 5 771 667 1 388
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 360 9 854 4 722 2 370
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 372) (2 192) (782) (527)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 939) (2 788) (450) (670)
Przepływy pieniężne netto, razem 15 048 4 874 3 490 1 172
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 673 685 10 992 432 10 673 685 10 992 432
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - 117 000 - 117 000
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,27 0,53 0,06 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,27 0,52 0,06 0,13
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2016 ORAZ 31.12.20152016-09-302015-12-312016-09-302015-12-31
Aktywa razem 103 220 94 294 23 627 22 127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 376 83 046 20 687 19 487
Zobowiązania długoterminowe 6 233 25 825 1 427 6 060
Zobowiązania krótkoterminowe 84 143 57 221 19 260 13 427
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 10 593 8 518 2 425 1 999
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 644 660
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,99 0,77 0,23 0,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,99 0,77 0,23 0,18
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2016 oraz trzy kwartały 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 492 190 304 35 365 45 763
Strata na działalności operacyjnej (2 355) 2 206 (546) 530
Strata brutto (1 081) 4 565 (251) 1 098
Strata netto (1 081) 4 565 (251) 1 098
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 280 7 770 4 008 1 868
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (822) (7 034) (191) (1 692)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 749) 3 452 (405) 830
Przepływy pieniężne netto, razem 14 710 4 188 3 411 1 007
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 673 685 10 992 432 10 673 685 10 992 432
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - 117 000 - 117 000
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,10) 0,42 (0,02) 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,10) 0,41 (0,02) 0,10
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2016 ORAZ 31.12.20152016-09-302015-12-312016-09-302015-12-31
Aktywa razem 86 215 81 640 19 734 19 158
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 158 53 144 13 541 12 471
Zobowiązania długoterminowe 379 17 422 87 4 088
Zobowiązania krótkoterminowe 58 779 35 722 13 454 8 383
Kapitał własny 27 057 28 496 6 193 6 687
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 644 660
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,532,59 0,58 0,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,532,56 0,58 0,60
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »