BALTONA (BAL): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2018 oraz trzy kwartały 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 361 692 280 573 85 034 65 915
Zysk /(Strata na działalności operacyjnej 2 445 2 506 575 589
Zysk /(Strata) brutto 2 975 2 047 699 481
Zysk /(Strata netto z działaności kontynuowanej przypadająca na właścicieli jednostki dominującej 1 186 2 099 279 493
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 490 2 054 2 466 483
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (40 184) (2 103) (9 447) (494)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 22 621 (2 293) 5 318 (538)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 073) (2 342) (1 663) (550)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,11 0,19 0,03 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,11 0,19 0,03 0,04
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2018 ORAZ 31.12.201730.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem 160 480 98 151 37 571 23 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150 302 91 558 35 188 21 952
Zobowiązania długoterminowe 43 521 28 430 10 189 6 816
Zobowiązania krótkoterminowe 106 781 63 128 24 999 15 135
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 614 6 680 2 251 1 602
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 675
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,88 0,61 0,21 0,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,88 0,61 0,21 0,15
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2018 oraz trzy kwartały 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 208 470 143 120 49 012 33 623
Strata na działalności operacyjnej (7 178) (4 893) (1 688) (1 150)
Zysk (Strata) brutto (539) 2 544 (127) 598
Zysk (Strata) netto (539) 2 924 (127) 687
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 801 911 2 069 214
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (19 704) (5 208) (4 632) (1 224)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 937 (1 613) 1 396 (379)
Przepływy pieniężne netto, razem (4 966) (5 910) (1 168) (1 389)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 958 714 10 887 582 10 958 714
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,05) 0,27 (0,01) 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,05) 0,27 (0,01) 0,06
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2018 ORAZ 31.12.201730.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem 116 312 85 612 27 230 20 526
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 530 59 291 21 194 14 215
Zobowiązania długoterminowe 22 325 18 125 5 227 4 346
Zobowiązania krótkoterminowe 68 205 41 166 15 968 9 870
Kapitał własny 25 782 26 321 6 036 6 311
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 659 675
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,372,42 0,55 0,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)2,372,42 0,55 0,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »