Reklama

BALTONA (BAL): PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2019 oraz trzy kwartały 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 411 879 361 010 95 595 84 874
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej (43 130) 2 445 (10 010) 575
Strata brutto (61 276) 2 975 (14 222) 699
Strata netto z działaności kontynuowanej przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (62 432) 1 186 (14 490) 279
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 79 262 10 490 18 396 2 466
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (12 419) (40 184) (2 882) (9 447)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (67 585) 22 621 (15 686) 5 318
Przepływy pieniężne netto, razem (742) (7 073) (172) (1 663)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (5,68) 0,11 (1,32) 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (5,73) 0,11 (1,33) 0,03
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2019 ORAZ 31.12.201830.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 790 725 291 711 180 795 67 840
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 757 001 194 879 173 084 45 321
Zobowiązania długoterminowe 524 433 66 650 119 909 15 500
Zobowiązania krótkoterminowe 232 568 128 229 53 175 29 821
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33 016 96 616 7 549 22 469
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 643 654
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 3,03 8,87 0,69 2,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 3,03 8,87 0,69 2,06
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 179 902 208 470 41 754 49 012
Strata na działalności operacyjnej (18 155) (7 178) (4 214) (1 688)
Zysk (Strata) brutto (13 181) (539) (3 059) (127)
Zysk (Strata) netto (13 343) (539) (3 097) (127)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 34 942 8 801 8 110 2 069
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (22 408) (19 704) (5 201) (4 632)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 257) 5 937 (292) 1 396
Przepływy pieniężne netto, razem 11 277 (4 966) 2 617 (1 168)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - -
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (1,23) (0,05) (0,29) (0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (1,23) (0,05) (0,29) (0,01)
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2019 ORAZ 31.12.201830.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 257 987 214 952 58 987 49 989
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 785 105 407 36 991 24 513
Zobowiązania długoterminowe 51 196 30 624 11 706 7 122
Zobowiązania krótkoterminowe 110 589 74 783 25 286 17 391
Kapitał własny 96 202 109 545 21 996 25 476
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 643 654
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)8,8410,06 2,02 2,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR)8,8410,06 2,02 2,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »