Reklama

MLPGROUP (MLG): Przedwstępna umowa sprzedaży parku MLP Bieruń

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MLP Group S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży aktywów o znacznej wartości, tj. parku MLP Bieruń ("Majątek”) przez podmiot zależny od Spółki. W dniu 30 września 2015 r. podmioty zależne od Spółki, spółka MLP Bieruń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie ("Sprzedający 1") oraz spółka Lokafop 201 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający 2”), podpisały ze spółką WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH z siedzibą w Düsseldorfie) ("Kupujący") przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży gruntów zlokalizowanych w miejscowości Bieruń, powiecie bieruńsko-lędzińskim, województwie śląskim, w obrębie ewidencyjnym 0002, Bieruń Stary wraz z wznoszącymi się tam budynkami wraz z tytułem własności budowli oraz składników majątkowych ("Umowa”). Łączna powierzchnia gruntów wynosi 114.875 m2 (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych). Umowa sprzedaży ma być zawarta przez Sprzedającego 1 albo przez Sprzedającego 2. Jeden ze Sprzedających w ramach umowy sprzedaży, która ma być zawarta w wykonaniu Umowy, ma zobowiązać się również do dokonania na rzecz Kupującego cesji wszystkich, należących do Sprzedającego autorskich praw majątkowych do Projektu, wszystkich praw z tytułu Gwarancji Budowlanych, Gwarancji Projektowych oraz praw z tytułu Dokumentów Zabezpieczenia Umowy Najmu.

Reklama

Cena netto za Majątek objęty Umową ma być obliczona zgodnie z formułą zawartą w Umowie i będzie wynosiła około 26.900.000 EUR plus VAT, co na dzień przekazania raportu bieżącego, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, stanowi równowartość kwoty netto 114.018.340 PLN (sto czternaście milionów osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych).

Umowa ma zawierać postanowienia umożliwiające naliczenie kar umownych, których łączna wartość wynosi co najmniej 200.000 EUR. Kary umowne mają być zastrzeżone na wypadek niewykonania przez Sprzedającego zobowiązania do usunięcia wad i usterek elementów Majątku oraz niewykonania przez Sprzedającego określonych w umowie sprzedaży zobowiązań niepieniężnych. Zapłata kar umownych ma wyłączać uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Wartość Umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz .U. 2009, nr 33, poz.259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-01Michael ShapiroPrezes Zarządu
2015-10-01Radosław T. KrochtaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »