Reklama

SWISSMED (SWD): Przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa na rzecz LuxMed

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 03.06.2015 r. została zawarta pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Sprzedający”) a LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Kupującym”) przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa ("Umowa”). Na mocy Umowy strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży ("Umowa Przyrzeczona”), na mocy której Sprzedający sprzeda Kupującemu przedsiębiorstwo o nazwie Swissmed Development Warszawa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą wszystkie składniki materialne i niematerialne służące prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości opisane w załącznikach do Umowy, w tym w szczególności prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 103 w Warszawie ("Nieruchomość”), ("Przedsiębiorstwo”). Ponadto na mocy Umowy Kupujący zobowiązał się do przejęcia długów i zobowiązań Sprzedającego wynikających z umów związanych z Przedsiębiorstwem, w tym w szczególności do przejęcia długów i zobowiązań wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego MSP nr 52102010680000169600280289 z dnia 11 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Swissmed Development sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną ("PKO BP”), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2011 z dnia 11.02.2011 r. ("Umowa Kredytu”). Cena sprzedaży Przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 20.000.000,00 zł. Cena ta może zostać powiększona o wierzytelności wymagalne, nieprzedawnione i niezapłacone na rzecz Sprzedającego według stanu na dzień zawarcia Umowy Przyrzeczonej przysługujące Sprzedającemu, na zasadach ustalonych w Umowie. Ostateczny termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej został ustalony na dzień 31 lipca 2015 r., a strony Umowy oświadczyły, że zawarcie Umowy Przyrzeczonej uzależniają od spełnienia łącznie wszystkich następujących warunków zawieszających:

Reklama

• W terminie do dnia 30 lipca 2015 roku zostaną zniesione wszelkie zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego Sprzedającemu na podstawie Umowy Kredytu, za wyjątkiem hipotek ustanowionych na Nieruchomości,

• W terminie do dnia 30 lipca 2015 roku PKO BP S.A. wyrazi zgodę na wstąpienie przez Kupującego we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy Kredytu,

• uzyskania przez Sprzedającego i dostarczenia Kupującemu, wydanych w trybie art. 306g Ordynacji podatkowej, nie wcześniej niż na 7 (siedem) dni przed zawarciem Umowy Przyrzeczonej, zaświadczeń o stanie rozliczeń Sprzedającego z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

• uzyskania przez Sprzedającego i dostarczenia Kupującemu uchwały zgromadzenia wspólników Sprzedającego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Przedsiębiorstwa. Umowa nie przewiduje kar umownych. Kryterium pozwalającym uznać Umowę za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Roman WalasińskiPrezes ZarząduRoman Walasiński

Dowiedz się więcej na temat: Luxmed

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »