INDYGO (IDG): Przejęcie znaczących aktywów od Global Connect sp. z o.o. - korekta - raport 10

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LST CAPITAL S.A. ("LST CAPITAL") dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego nr 10/2011 opublikowanego w dniu 27 maja 2011 roku poprzez uzupełnienie informacji o transakcji w następującej treści:

"Wartość ewidencyjna 69 133 udziałów Global Connect w księgach rachunkowych LST CAPITAL na dzień zawarcia transakcji wynosi 3 909 901,46 zł.

Wartość ewidencyjna zbywanych udziałów, akcji i wierzytelności w księgach rachunkowych Global Connect na dzień zawarcia transakcji wynosi 3 123 637,80 zł.

Reklama

Udział zbywanych przez LST CAPITAL udziałów Global Connect w kapitale zakładowym tej Spółki wynosi 68,65%."

Po korekcie pełna treść raportu brzmi:

"Zarząd LST CAPITAL S.A. ("LST CAPITAL") informuje, że w dniu 27 maja 2011 roku podpisał Umowę ze spółką Global Connect sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Global Connect"), spółką zależną od LST CAPITAL (LST CAPITAL posiada 96,47% udział w kapitale zakładowymi głosach).

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Emitenta od Global Connect akcji, udziałów i wierzytelności w spółkach portfelowych w zamian za zbycie przez LST CAPITAL udziałów w Global Connect w celu ich umorzenia.

Nabycie przez Global Connect udziałów własnych od LST CAPITAL nastąpiło w dniu 27 maja 2011 r. Nabyciu podlega 69 133 udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 456 650,00 zł.

Nabycie udziałów własnych od LST CAPITAL nastąpiło za wynagrodzeniem pieniężnym i niepieniężnym wynoszącym łącznie 3 868 682,68 zł. Global Connect tytułem wynagrodzenia zapłacił LST CAPITAL S.A. kwotę 21,68 zł oraz dokonał przeniesienia na LST CAPITAL własności składników majątku o wartości 3 868 661,00 zł w postaci prawa własności akcji i udziałów oraz wierzytelności tj.:

1) 392 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,25 zł każda akcja, stanowiących 0,83% w kapitale zakładowym oraz 0,83% w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 4,40 zł za każdą akcję, to jest za łączną cenę 1 724 800,00 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

2) 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących 3,34% w kapitale zakładowym oraz 3,34% w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 3,00 zł za akcję, to jest za łączną cenę 690 000,00 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

3) 117 udziałów spółki LOCITECH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, stanowiących 18,17% w kapitale zakładowym oraz 18,17% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, za cenę 1 280,00 zł za udział, to jest za łączną cenę 149 760,00 zł; zakup ww udziałów jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

4) 18 200 akcji zwykłych na okaziciela spółki POLTRONIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję, stanowiących 0,61% w kapitale zakładowym oraz 0,61% w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 4,00 zł za akcje, to jest za łączną cenę 72 800,00 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

5) 175 709 akcji zwykłych na okaziciela spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących 2,97% w kapitale zakładowym oraz 2,17% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, za cenę 1,10 zł, za akcję, to jest za łączną cenę 193 279,90 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

6) 17 858 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki TOTMES TMT S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, stanowiących 0,49%w kapitale zakładowym oraz 0,49% w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 8,00 zł za akcję, to jest za łączną cenę 142 864,00 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

7) 39 691 akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących 0,18% w kapitale zakładowym oraz 0,18% w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 3,00 zł za akcję, to jest za łączną cenę 119 073,00 zł; zakup ww akcji jest inwestycją długoterminową Emitenta,

8) 200 udziałów spółki AURES sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, stanowiących 2,35%w kapitale zakładowym oraz 2,35% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, za cenę 1 500,00 zł za udział, to jest za łączną cenę 300 000,00 zł; zakup ww udziałów jest inwestycją długoterminową Emitenta,

9) prawa do wierzytelności przysługującej Spółce względem AURES sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 15 lutego 2010 r., za cenę 357 728,44 zł; zakup ww wierzytelności jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

10) prawa do wierzytelności przysługującej Spółce względem SOL VENTURES S.A. z siedzibą w Żarach z tytułu odsetek od pożyczek, za cenę 7 619,17 zł; zakup ww wierzytelności jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

11) prawa do wierzytelności przysługującej Spółce względem LOCITECH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z tytułu umowy pożyczki z dnia 21 lutego 2011 r., za cenę 110 736,49 zł; zakup ww wierzytelności jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Wartość ewidencyjna 69 133 udziałów Global Connect w księgach rachunkowych LST CAPITAL na dzień zawarcia transakcji wynosi 3 909 901,46 zł.

Wartość ewidencyjna zbywanych udziałów, akcji i wierzytelności w księgach rachunkowych Global Connect na dzień zawarcia transakcji wynosi 3 123 637,80 zł.

Udział zbywanych przez LST CAPITAL udziałów Global Connect w kapitale zakładowym tej Spółki wynosi 68,65%.

LST CAPITAL oświadcza, że pomiędzy LST CAPITAL, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi LST CAPITAL, a Global Connect i osobami nią zarządzającymi zachodzą powiązania wynikające z tego, że członek Rady Nadzorczej LST CAPITAL jest jednocześnie członkiem Zarządu Global Connect.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Emitenta.

Celem przeniesienia ww. aktywów jest konsolidacja portfela inwestycyjnego LST CAPITAL zwiększająca jego przejrzystość oraz ułatwiająca jego wycenę.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi wartość nabytych aktywów przekraczająca 10% kapitałów własnych LST CAPITAL".
DARIUSZ JANUS - PREZES ZARZĄDU

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »