INDYGO (IDG): Przejęcie znaczących aktywów od Pasażu Łużyckiego sp. z o.o. - korekta - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LST CAPITAL S.A. ("LST CAPITAL") dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego nr 9/2011 opublikowanego w dniu 20 maja 2011 roku poprzez uzupełnienie informacji o transakcji w następującej treści:

"Wartość ewidencyjna 10.673 udziałów Pasaż Łużycki w księgach rachunkowych LST CAPITAL na dzień zawarcia transakcji wynosi 5 336 500,00 zł.

Wartość ewidencyjna zbywanych akcji i wierzytelności w księgach rachunkowych Pasaż Łużycki na dzień zawarcia transakcji wynosi 4 221 499,03 zł.

Reklama

Udział zbywanych przez LST CAPITAL udziałów Pasaż Łużycki w kapitale zakładowym tej Spółki wynosi 93,79%."

Po korekcie pełna treść raportu brzmi:

"Zarząd LST CAPITAL S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2011 roku podpisał Umowę ze spółką Pasaż Łużycki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100% zależna od LST CAPITAL S.A.).

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Emitenta od Pasażu Łużyckiego akcji i wierzytelności w spółkach portfelowych w zamian za zbycie przez LST CAPITAL udziałów w Pasażu Łużyckim tej spółce w celu ich umorzenia.

Nabycie przez Pasaż Łużycki udziałów własnych od LST CAPITAL S.A., nastąpiło w dniu 19 maja 2011 r. Nabyciu podlega 10 673 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 5 336 500,00 zł.

Nabycie udziałów własnych od LST CAPITAL nastąpiło za wynagrodzeniem pieniężnym i niepieniężnym wynoszącym łącznie 5 336 500,00 zł. Pasaż Łużycki tytułem wynagrodzenia zapłacił LST CAPITAL S.A. kwotę 132,09 zł oraz dokonał przeniesienia na LST CAPITAL S.A. własności składników majątku o wartości 5 336 376,91 zł w postaci prawa własności akcji i wierzytelności tj.:

a) 424 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,25 zł każda akcja stanowiących 0,90% w kapitale zakładowym oraz 0,73% w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 4,15 zł za każdą akcję, to jest o łącznej wartości 1 759 600,00 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

b) 885 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja stanowiących 12,85% w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 2,90 zł za akcję, to jest o łącznej wartości 2 566 500,00 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

c) 193 031 akcji zwykłych na okaziciela spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja stanowiących 3,02% w kapitale zakładowym oraz 2,25% w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 1,16 zł za akcję, to jest o łącznej wartości 223 915,96 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

d) 666 666 akcji zwykłych na okaziciela spółki EUROSNACK S.A. z siedzibą w Chorzowie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja stanowiących 4,99% w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za cenę 0,62 zł za akcję, to jest o łącznej wartości 413 332,92 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta,

e) prawa do wierzytelności przysługującej względem SOL VENTURES S.A. z siedzibą w Żarach, wynikającej z umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Żarach przy ulicy Strzelców nr 7 (księga wieczysta nr 20564) oraz przy ulicy Przeładunkowej (księga wieczysta nr 35895) z dnia 20 sierpnia 2010 roku w wysokości 373 019,03 zł; zakup ww akcji jest inwestycją krótkoterminową Emitenta.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych LST CAPITAL S.A. wynosi 5 336 500,00 zł.

Wartość ewidencyjna 10.673 udziałów Pasaż Łużycki w księgach rachunkowych LST CAPITAL na dzień zawarcia transakcji wynosi 5 336 500,00 zł.

Wartość ewidencyjna zbywanych akcji i wierzytelności w księgach rachunkowych Pasaż Łużycki na dzień zawarcia transakcji wynosi 4 221 499,03 zł.

Udział zbywanych przez LST CAPITAL udziałów Pasaż Łużycki w kapitale zakładowym tej Spółki wynosi 93,79%.

Pasaż Łużycki jest podmiotem w 100% zależnym od LST CAPITAL S.A.

LST CAPITAL S.A. oświadcza, że pomiędzy LST CAPITAL S.A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi LST CAPITAL S.A., a Pasaż Łużycki i osobami nią zarządzającymi nie zachodzą żadne powiązania.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne Emitenta.

Celem przeniesienia ww. aktywów jest konsolidacja portfela inwestycyjnego LST CAPITAL S.A. zwiększająca jego przejrzystość oraz ułatwiająca jego wycenę.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi wartość nabytych aktywów przekraczająca 10% kapitałów własnych LST CAPITAL S.A."
DARIUSZ JANUS - PREZES ZARZĄDU

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »