RAFAKO (RFK): Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej (zawarcie znaczącej umowy warunkowej). - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Wykonawca"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 w/w ustawy.

Reklama

Wykonawca informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 roku przekazał Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej wraz z podaniem przyczyn tego opóźnienia, z zastrzeżeniem, że przekaże do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący danego zdarzenia do dnia 14 stycznia 2013 r. Następnie termin przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej został ostatecznie przesunięty do dnia 28 lutego 2013 roku.

Informacją poufną, której publikacja została opóźniona przez Wykonawcę było podpisanie w dniu 18 grudnia 2012 roku warunkowej umowy z Mostostal Warszawa S.A. (Zamawiający) ("Umowa").

Umowa zawarta była pod warunkiem zawieszającym polegającym na uzyskaniu bezwarunkowej akceptacji Wykonawcy oraz warunków Umowy przez klienta końcowego tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., nie później niż do 14 stycznia 2013 roku. Termin ten jednak uległ przesunięciu do dnia 28 lutego 2013 r. w wyniku podpisania Aneksu nr 1 do Umowy dnia 12 stycznia 2013 r. ("Aneks Nr 1").

W dniu 28 lutego 2013 r. w związku upływającym terminem na uzyskanie bezwarunkowej akceptacji przez klienta końcowego Wykonawcy oraz warunków Umowy (na dzień niniejszego raportu klient końcowy udzielił jedynie zgody warunkowej) strony zawarły Aneks nr 2 do Umowy ("Aneks Nr 2"), na mocy którego uchyliły zastrzeżony w Umowie warunek zawieszający w wyniku czego Umowa weszła w życie w dniu dzisiejszym. Jednocześnie strony zastrzegły w Aneksie Nr 2 warunek rozwiązujący Umowę w przypadku gdy do dnia 29 marca 2013 r. klient końcowy nie zaakceptuje bezwarunkowo Wykonawcy oraz warunków Umowy.

Publikacja informacji o zawarciu Umowy przed spełnieniem się zastrzeżonego w niej warunku zawieszającego mogłaby naruszyć słuszny interes Wykonawcy, spowodować nieprawidłową ocenę rzeczywistej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Wykonawcy, a także naruszyć jego pozycję konkurencyjną. W związku z wejściem Umowy w życie przekazanie informacji na temat jej zawarcia do publicznej wiadomości nie stwarza już ryzyka naruszenia słusznych interesów Wykonawcy.

Przedmiotem Umowy (w brzmieniu zmienionym Aneksem Nr 1 oraz Aneksem Nr 2) jest projekt, dostawa i montaż części technologicznej dla dwóch linii Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego składającej się z rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin, a jej wartość wynosi 227.370.000 zł. netto (279.665.100 zł. brutto).

Realizacja przedmiotu umowy będzie miała miejsce w okresie do 14 listopada 2015 roku.

W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego Umowę Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty i prace wykonane do dnia rozwiązania Umowy.

Łączny limit wszelkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi 18% wynagrodzenia umownego brutto.

Bez uszczerbku dla innych postanowień umowy, Zamawiający ma prawo do żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, jednakże sumaryczna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z jakichkolwiek jego roszczeń wynikłych z naruszenia Umowy lub w związku z nią, włączając kary umowne, nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego brutto.

Inne warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Paweł Mortas - Prezes Zarządu
Krzysztof Burek - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »