Reklama

FITEN (FTN): Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd FITEN S.A. (dalej: Spółka, Emitent), przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014.

Reklama

Treść informacji poufnej: "Zarząd FITEN S.A. informuje, że po przeanalizowaniu kluczowych czynników mających wpływ na obecną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w szczególności mając na uwadze wynik finansowy Spółki za II kwartał 2016 r., który może mieć wpływ na obecną i przewidywaną zdolność Spółki do regulowania zobowiązań, w dniu 18.07.2016 r. podjął uchwałę zarządu w sprawie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Spółkę, tym samym Spółka przystąpiła do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne). Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz kontrahentów Emitenta w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w ostatnim czasie.

Przyczynami uzasadniającym taką decyzję jest kumulacja negatywnych zdarzeń i spodziewane przełożenie rezultatów tych zdarzeń na przyszłą kondycję finansową Spółki w szczególności na możliwość regulowania zobowiązań. W wyniku drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej mającego miejsce w czerwcu br. na rynku hurtowym, połączonego w czasie z realizacją przez Spółkę rekordowo dużych dostaw energii elektrycznej do klientów końcowych, Zarząd spodziewa się strat osiągniętych na tej działalności w czerwcu br. a przez to w całym drugim kwartale 2016 roku. Pierwotnie, zabezpieczeniem posiadanego portfela sprzedażowego od strony zakupu była zawarta umowa ramowa z PKP Energetyka S.A. oraz zawarte na jej podstawie porozumienia transakcyjne, eliminujące ryzyko zmiany ceny. W związku z nieuprawnionym, w uzasadnionej ocenie Spółki, zerwaniem wykonywania wskazanych umów przez PKP Energetyka S.A., Spółka do końca 2016 r. jest zmuszona dokonywać zakupów energii na rynku hurtowym dla klientów końcowych, z którymi zawarła umowy przewidujące stałą cenę energii.

Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego ma podłoże w treści art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Zarząd Emitenta informuje też, że przesłanką podjęcia komunikowanej decyzji jest jedynie zagrożenie niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego (a nie sama, już zaistniała, niewypłacalność Spółki), a Spółka będzie przez cały okres prowadzenia postępowania sanacyjnego nadal posiadała zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów tego postępowania, jak również zobowiązań.”.”

Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu (w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014) wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obejmującego: a) podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, b) złożenie wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego, c) otwarcie postępowania sanacyjnego przez sąd. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęte zostały etapy a) i b) powyżej. Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Spółka poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia nr 596/2014. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli i Spółki. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika (art. 247-256 i 291-312 Prawa restrukturyzacyjnego).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-10Roman Pluszczew Prezes Zarządu
2016-08-10Sebastian WoźniakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »