Reklama

FITEN (FTN): Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej wstępnych wyników finansowych Spółki za II kwartał 2016 roku - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd FITEN S.A. (dalej: Spółka, Emitent), przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014.

Reklama

Treść informacji poufnej: "Zarząd FITEN S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych netto Spółki za drugi kwartał 2016 r. Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za drugi kwartał 2016 r. wyniósł -5.829,0tys. PLN (strata ze sprzedaży i działalności operacyjnej wyniosła odpowiednio 7.288,8 tys. PLN i 7.289,8 tys. PLN). Na osiągniętą stratę na sprzedaży w miesiącu czerwcu składa się strata segmentu sprzedaży energii do klientów końcowych w wysokości 6,6 mln PLN oraz strata segmentu hurtowego handlu w wysokości 0,7 mln PLN. Poniesienie wyżej wymienionych strat jest efektem nieoczekiwanego i niewyjaśnionego drastycznego wzrostu cen energii na Towarowej Giełdzie Energii S.A. mającego miejsce w drugiej połowie czerwca 2016 roku. Spółka dostarcza energię klientom końcowym zakontraktowanym w oparciu o umowę ramową z PKP Energetyka S.A. i zawarte na jej podstawie porozumienia transakcyjne. Z końcem roku 2015 PKP Energetyka S.A. bezprawnie zerwała wykonywanie wskazanej umowy ramowej i zawartych na jej podstawie porozumień transakcyjnych – w konsekwencji czego Spółka została z otwartą krótką pozycją. Zamykanie tej pozycji odbywa się na rynku hurtowym energii elektrycznej. W drugiej połowie czerwca 2016 roku miały miejsce kilkusetprocentowe wzrosty cen energii (w niektórych godzinach doby prawie 6-krotne). W wyniku tego sytuacja wynikowa jak i płynnościowa uległa znaczącemu pogorszeniu. Mając na uwadze wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2016 r., Zarząd po konsultacji z profesjonalnymi doradcami podjął decyzję o konieczności ochrony Spółki i jej interesariuszy. Ochrona interesów Spółki i jej kontrahentów, wierzycieli i akcjonariuszy zostanie zapewniona przez restrukturyzację Spółki (otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego).”

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Emitent poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia nr 596/2014. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Emitenta była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika (art. 247-256 i 291-312 Prawa restrukturyzacyjnego) - ujawnienie informacji o pogorszonych wynikach Spółki przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, o którego otwarcie Zarząd Spółki wnioskował w dniu 29 lipca 2016 roku, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjna Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu otwarcia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-10Roman PluszczewPrezes Zarządu
2016-08-10Sebastian WoźniakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »