Reklama

SUNEX (SNX): Przekroczenie łącznej wartości umów z podmiotami z grupy ING progu 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30.10.2015r. Emitent zawarł ze Spółką ING Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu operacyjnego. Łączna wartość umów zawartych z podmiotami z grupy kapitałowej ING w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 4 233 650,00 PLN. W wyniku aneksu nr 1 z dnia 03.07.2015r. do Umowy Wieloproduktowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. ("Bank”) w dniu 07.11.2014r. wartość Umowy Wieloproduktowej wzrosła do 400 000,00 EUR, co spowodowało, iż ww. umowa jest umową o największej wartości zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy. Przedmiotem ww. Umowy Wieloproduktowej jest bieżące finansowanie działalności Spółki.

Reklama

Bank w ramach Umowy Wieloproduktowej stawił do dyspozycji Spółki odnawialnym Limit Kredytowy w maksymalnej wysokości 400 000,00 EUR.

Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej jest udzielany na okres od Dnia Udostępnienia tj. od dnia 03.07.2015r. do dnia 04.04.2016r.

Bank stawił do dyspozycji Spółki Limit Kredytowy w następujących formach:

a) Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym dewizowym w EUR

b) Kredyty obrotowe w rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Spółki na podstawie odrębnej umowy w EUR

c) Akredytyw udzielonych przez Bank na zlecenie Spółki w EUR.

Bank w ramach Limitu Kredytowego udostępnia Emitentowi:

a) Sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 400 000,00 EUR na okres od dnia 03.07.2015r. do dnia 04.04.2016r. do wykorzystania w formach:

- Innych Usług w formie akredytyw dokumentowych udzielonych przez Bank na zlecenie Spółki w EUR

b) Sublimit kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokość 400 000,00 EUR na okres od dnia 03.07.2015r. do dnia 04.04.2016r. do wykorzystania w formach:

- Kredytów Obrotowych w Rachunku Kredytowym dewizowych w wysokości 400 000,00 EUR

c) Sublimit Kredytowy w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej w wysokości 200 000,00 EUR na okres od dnia 03.07.2015r. do dnia 04.04.2016r. do wykorzystania w formach:

- Kredytów Obrotowych w Rachunku Bankowym prowadzonym na rzecz Spółki przez Bank w euro do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 200 000,00 EUR

Oprocentowanie oparte jest o stawkę EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę banku na poziomie rynkowym.

Zabezpieczeniem umowy są:

- hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Emitenta

- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem ww. zabezpieczenia

- hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości będącej własnością podmiotu powiązanego z Emitentem.

Umowa nie zawiera kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent uznał łączną wartość umów za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% wartości

kapitałów własnych Spółki łącznie z innymi umowami zawartymi przez Spółkę z podmiotami z grupy kapitałowej ING.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-30Beata KoronaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »