Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie obrotów z Regionalnym Centrum Naukowo–Technologicznym Województwa Świętokrzyskiego. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą

z podmiotem: Regionalnie Centrum Naukowo –Technologiczne Województwa Świętokrzyskiego

z siedzibą w Podzamczu 45, 26-060 Chęciny (dalej RCNT Województwo Świętokrzyskie). Łączna wartość obrotów na dzień przekazania raportu wynosi 2.698.600,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych zero groszy).

Reklama

Umową o najwyższej wartości w ramach kwoty obrotów z RCNT Województwo Świętokrzyskie jest umowa zawarta w dniu 09.09.2013 r., w której Spółka występuje jako Wykonawca, a RCNT Województwo Świętokrzyskie jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostarczenie i instalacja kompletnego sprzętu informatycznego w ramach zadania: "Dostawa systemu transportującego w automatycznym biobanku”. Wartość umowy wynosi netto 2.203.250,00 zł (dwa miliony dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) wartość brutto umowy: 2.709.997,50 zł (dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100 groszy).

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne:

-0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,

-0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia reakcji ze strony serwisu od momentu zgłoszenia awarii (usterki),

- 20% wartości brutto umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

-zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

-20% wartości brutto umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę

z przyczyn zależnych od Zamawiającego za wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe warunki realizacji umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2013 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-09Andrzej PelczarPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »