Reklama

KONSSTALI (KST): Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.

Raport bieżący nr 47/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn.zm.), Zarząd spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: "Spółka”) zawiadamia, iż w wyniku złożonych odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Spółki opublikowaną przez Spółkę w dniu 5 listopada 2018 r., oraz w wyniku jej rozliczenia, w ramach której to transakcji Spółka w dniu 19 listopada 2018 r. nabyła łącznie 738.925 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji własnych Spółki, stanowiących 12,52963% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 738.925 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 12,52963% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 15% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Nabycie akcji własnych zostało przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr 3/29.10.2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych, o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2018 z dnia 29 października 2018 roku.

Reklama

Przed zmianą udziału, Spółka posiadała bezpośrednio 440.558 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki, stanowiących 7,47035% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 440.558 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 7,47035% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed zawarciem Transakcji, Spółka nie posiadała akcji pośrednio.

Po zmianie udziału, Spółka posiada bezpośrednio 1.179.483 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje własne Spółki, stanowiące 19,99998% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) do 1.179.483 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 19,99998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po zmianie udziału, Spółka nie posiada pośrednio akcji własnych Spółki.

Żaden z podmiotów zależnych Spółki nie posiada akcji Spółki.

Brak jest w stosunku do Spółki podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Spółka nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek akcji własnych Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Spółka nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2), 7) i 8) Ustawy posiadanych przez Spółkę wynosi 440.558 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki, stanowiących 7,47035% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 440.558 (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 7,47035% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Spółka przypomina jednocześnie, iż akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z ww. akcji Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-19JANUSZ SMOŁKAPREZES ZARZĄDU
2018-11-19DARIUSZ BENDYKOWSKICZŁONEK ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »