Reklama

KONSSTALI (KST): Przekroczenie progu 20 i 25% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn.zm.), Zarząd spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: "Spółka”) zawiadamia, iż w wyniku złożonych odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Spółki opublikowaną przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz w wyniku jej rozliczenia, w ramach której to transakcji Spółka w dniu 4 lutego 2019 r. nabyła łącznie 317.072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji własnych Spółki, stanowiących 5,376% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 317072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 5,376% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 20 i 25% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Nabycie akcji własnych zostało przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr 4/04.01.2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

Reklama

Przed zmianą udziału, Spółka posiadała bezpośrednio 1.179.483 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji własnych Spółki, stanowiących 19,99998% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) do 1.179.483 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 19,99998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed zawarciem Transakcji, Spółka nie posiadała akcji pośrednio. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z ww. akcji Spółka nie wykonywała praw udziałowych, w tym prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.

Po zmianie udziału, Spółka posiada bezpośrednio 1.496.555 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, stanowiących 25,376% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 1.496.555 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 25,376% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po zmianie udziału, Spółka nie posiada pośrednio akcji własnych Spółki. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z ww. akcji Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.

Żaden z podmiotów zależnych Spółki nie posiada akcji Spółki.

Brak jest w stosunku do Spółki podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Spółka nie jest uprawniona ani zobowiązani do nabycia jakichkolwiek akcji własnych Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Spółka nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2), 7) i 8) Ustawy posiadanych przez Spółkę wynosi 1.179.483 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji własnych Spółki, stanowiących 19,99998% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) do 1.179.483 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 19,99998% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Spółka przypomina jednocześnie, iż akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z ww. akcji Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-04Janusz Smołka Prezes Zarządu
2019-02-04Dariusz BendykowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »