Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów - 10% kapitałów własnych z firmą Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2011
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informację o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą - wg wartości umów i zamówień kumulowanych z podmiotem Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, tj. od dnia 07.12.2010 r. - data poprzedniego raportu nr 32/2010 r. Łączna wartość netto tych zamówień wynosi: 1.682.134,90 zł.

Jednocześnie Spółka podaje, że najwyższą spośród transakcji w ramach kumulowanej wartości obrotów jest zamówienie z dnia 22.12.2010 r. na łączną kwotę 301.649,60 zł wynikające z realizacji umowy z dnia 26.11.2010 r. z Karpacką Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie jako Zamawiającym. Spółka (OPTeam S.A.) w tej umowie działa jako Wykonawca.

Reklama

Przedmiotem umowy była sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę sprzętu informatycznego dla Zamawiającego. Wartość umowy ustalono na kwotę netto: 815.676,06 zł, brutto: 995.124,79 zł.

Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 30 dni od dnia podpisania. Strony umowy postanowiły, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne:

- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w ustalonych przez Zamawiającego terminach, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości do 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

- w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości do 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż zastrzeżona kary umowne, Zamawiającemu przysługiwało prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy były typowe dla tego rodzaju transakcji.

Spółka informuje, ze umowa ta została zrealizowana i rozliczona.

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie rocznym za 2010 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Pelczar - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »