Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą

Reklama

z podmiotem Center IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Towarowej 22. Łączna wartość obrotów na dzień przekazania raportu wynosi netto: 2.739.570,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych zero groszy). Spółka podaje, że najwyższą spośród transakcji w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą Center IT Sp. z o.o. jest umowa podpisana przez Spółkę w dniu 29.10.2013 r. W umowie tej Spółka działa jako Zamawiający, a Center IT Sp. z o.o. jako Wykonawca. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu informatycznego w związku z realizowanymi przez Spółkę kontraktami. Łączna wartość umowy wynosi netto: 2.562.600,00 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych zero groszy).

Przedmiotowa umowa przewiduje zastosowanie kar umownych. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne

w wysokości:

−0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,

−0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

−0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących usterek lub wad w okresie gwarancji lub rękojmi,

−20% wartości brutto umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:

−zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

−20% wartości brutto umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę

z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju kontraktów.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2013 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-29Andrzej PelczarPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »