Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z firmą Partners in Progress Sp. z o.o. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje informację o przekroczeniu obrotów kumulowanych

z podmiotem Partners in Progress sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1 A. Łączna wartość transakcji z Partners in Progress sp. z o.o. na dzień przekazania raportu wynosi netto: 2.965.213,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzynaście złotych zero groszy).

Reklama

Transakcją o najwyższej wartości w ramach kumulowanej sumy obrotów z Partners in Progress sp. z o.o. jest umowa z dnia 09.10.2013 r. Jej przedmiotem jest wdrożenie, dostosowanie

i obsługa techniczna zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią wraz z przeszkoleniem użytkowników. Realizacja kontraktu wynika z zawartej umowy pomiędzy Partners in Progress sp.

z o.o. i Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie jako Zamawiającym.

Wynagrodzenie brutto za realizację umowy pomiędzy Spółką a Partners in Progress sp. z o.o. ustalone zostało w kwocie 2.412.906,99 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset sześć złotych 99/100 groszy).

Strony przewidziały niżej opisane kary umowne.

1.W przypadku zwłoki w OPTeam w wykonaniu danego etapu w stosunku do przyjętego harmonogramu, Partners in Progress ma prawo do naliczenia:

-kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień zwłoki

w wykonaniu etapu.

-kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień zwłoki

w wykonaniu danego produktu, w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu.

2.W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji, w okresie świadczenia usług asysty technicznej i okresach stabilizacji, Partners in Progress ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:

-w przypadku awarii – 0,06% od wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

w usunięciu awarii,

-w przypadku błędów krytycznych – 0,06% od wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu błędu krytycznego,

-w przypadku błędów zwykłych – 0,04% od wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

w usunięciu błędu zwykłego,

-w przypadku usterek – 0,02% od wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia

w usunięciu usterki.

3.W wypadku naruszenia zobowiązań związanych z transferem wiedzy, Partners in Progress ma prawo do naliczenia kary umownej:

-wysokości 1.000,00 PLN w każdym przypadku odmowy dokonania czynności składającej się na transfer wiedzy;

-wysokości 100,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków składających się na transfer wiedzy, których termin wykonania jest oznaczany w dniach.

4.W wypadku naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji chronionych Partners in Progress będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości równej 20% łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia.

5.W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi OPTeam, Partners in Progress ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia brutto.

6.W każdym przypadku, gdy postanowienia umowy przewidują obowiązek zapłacenia kar przez OPTeam, Partners in Progress jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość zastrzeżonych kar.

7.Partners in Progress nie będzie naliczać kar umownych na podstawie różnych postanowień umowy za to samo naruszenie. OPTeam nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące następstwem działania lub zaniechania Partners in Progress, w takiej sytuacji Partners in Progress nie ma prawa dochodzić kar umownych ani odszkodowania od OPTeam.

Pozostałe postanowienia umowy są typowe przy realizacji tego rodzaju kontraktów.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za pierwsze półrocze 2014 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-09Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »