Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości umów kumulowanych z podmiotem: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą

w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, tj. od dnia 12.10.2012 r. (dzień publikacji raportu nr 35/2012 dotyczącego kumulacji obrotów z PGE Dystrybucja S.A.). Łączna wartość obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 3.557.128,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych zero groszy).

Reklama

Spółka informuje, że najwyższą spośród zawartych umów w ramach podanej wyżej wartości obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 06.11.2012 r., której przedmiotem jest sporządzenie przez Spółkę (Wykonawca) elektronicznej archiwizacji dokumentacji technicznej Zamawiającego (PGE Dystrybucja S.A.). Umowa będzie wykonywana do dnia 06 lutego 2013 r., a jej wartość netto wynosi: 495.975,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy).

Umowa nie przewiduje dla stron naliczania kar umownych przekraczających 10% wartości umowy, jednak ustala, że w przypadku gdy szkody przewyższą wartość kar, strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. Podstawą przekroczenia limitu kar umownych są następujące przesłanki:

-Zamawiający ma prawo naliczać dodatkowo kary umowne w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Spółkę umowy w przewidzianym terminie umownym lub zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki,

-Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót

w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty transakcji z PGE Dystrybucja S.A. za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna ich wartość na dzień sporządzenia raportu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego w raporcie okresowym za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Pelczar - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »