Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą

z podmiotem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A (PGE Dystrybucja S.A.). Łączna wartość obrotów z PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 3 072 496,88 zł (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 88/100 groszy).

Reklama

Spółka informuje, że transakcją o najwyższej wartości w ramach podanej wyżej wartości obrotów

z PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 27.01.2014 r., której przedmiotem jest realizacja przez Spółkę (Wykonawca) dla PGE Dystrybucja S.A. (Zamawiający) usług polegających na dostarczeniu i obsłudze serwisowej sprzętu i oprogramowania informatycznego użytkowanego przez Zamawiającego. Umowa będzie wykonywana do dnia 31.10.2014 r., a jej wartość netto wynosi: 1 498 750,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy).

Umowa przewiduje, że w przypadku gdy Wykonawca (jego podwykonawcy lub pracownicy) dopuści się naruszenia opisanych w umowie zasad zachowania tajemnicy informacji uzyskanych

w związku z realizacją umowy oraz innych informacji, o których Wykonawca powziął wiadomość bez względu na źródło ich pochodzenia, a wiązanych z realizacją umowy za wyjątkiem gdy: informacja jest powszechnie znana, została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub orzeczenia sądowego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie zachowania tajemnicy, jest wyższa od kwoty przysługującej mu kary umownej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju transakcji.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-30Wacław SzaryWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »