Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą

z podmiotem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A (PGE Dystrybucja S.A.). Łączna wartość obrotów z PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 2.870.915,00 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście złotych zero groszy).

Transakcją o najwyższej wartości w ramach podanej wyżej kumulowanej wartości obrotów z PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 09.04.2014 r. Jej przedmiotem jest realizacja przez Spółkę (Wykonawca) na rzecz PGE Dystrybucja S.A. (Zamawiający) serwisu środowiska informatycznego wysokiej dostępności. Wartość umowy netto wynosi: 1 392 000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), brutto: 1 712 160,00 (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych zero groszy).

Reklama

Strony kontraktu przewidziały kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: a) 15% wartości brutto przedmiotu Umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikającego z rażącego niedbalstwa Wykonawcy; b) 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy z tytułu przekroczenia wymaganego czasu reakcji serwisu na zgłoszenia, za każdą godzinę opóźnienia w czasie reakcji; c) 0,1% wartości brutto przedmiotu Umowy z tytułu przekroczenia wymaganego czasu usuwania awarii, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Czas reakcji/usunięcia awarii jest automatycznie wydłużany o czas, w którym sprzęt i/lub oprogramowanie objęte niniejszą umową było niedostępne do podjęcia czynności serwisowych z winy Zamawiającego. Niezależnie od wyżej opisanych kar, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. Łączna wysokość wszystkich przewidzianych w Umowie kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości brutto umowy. Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla tego rodzaju kontraktu.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego na 31.12.2013 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-25Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »