OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą

z podmiotem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A (PGE Dystrybucja S.A.). Łączna wartość obrotów z PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 2.408.135,79 zł (dwa miliony czterysta osiem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 79/100 groszy).

Transakcją o najwyższej wartości w ramach podanej wyżej kumulowanej wartości obrotów z PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 29.04.2014 r. Jej przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę (Wykonawca) na rzecz PGE Dystrybucja S.A. (Zamawiający) usług suportowych nad sprzętem i oprogramowaniem HP. Łączna wartość umowy netto wynosi: 696.500,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych zero groszy).

Reklama

Strony kontraktu przewidziały kary umowne. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto. Również Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto. Strony mogą dochodzić wyrównania strat nie pokrytych karami umownymi na drodze postępowania sądowego.

Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla tego rodzaju kontraktu.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu za I półrocze 2014 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-29Wacław SzaryPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »