Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z PSG Sp. z o.o. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu progu obrotów na wartość znaczącą z podmiotem Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 25 (dalej PSG Sp. z o.o.). Łączna wartość obrotów z PSG Sp. z o.o. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto: 3.349.091,56 zł netto (trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych, 56/100 groszy).

Reklama

Transakcją o najwyższej wartości w ramach łącznej kwoty obrotów z PSG Sp. z o.o. jest umowa podpisana w dniu 21.12.2015 r. W umowie Spółka występuje jako Wykonawca, a PSG Sp. z o.o. jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest rozbudowa posiadanej infrastruktury kopii zapasowych w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 1.252.294,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote zero groszy). Strony określiły kary umowne. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

- za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych urządzeń - karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto niedostarczonych w terminie urządzeń, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy lub wymiany wadliwych urządzeń na nowe - karę umowną w wysokości 10% ceny brutto urządzenia, za każdy dzień.

Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż naliczone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za trzeci kwartał 2015 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-21Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »