Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu obrotów na wartość znaczącą wg wartości obrotów kumulowanych z podmiotem Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2 (dalej: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Łączna wartość obrotów na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi: 2.291.785,48 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści osiem groszy).

Reklama

Najwyższą spośród zawartych transakcji w ramach podanej wartości obrotów z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, jest umowa z dnia 06.11.2013 r., której egzemplarz podpisany przez strony wpłynął do Spółki w dniu 13.11.2013 r. W umowie tej Spółka wystękuje jako Wykonawca, a Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest wykonanie sieci strukturalnych wraz z systemem multimedialnym. Wartość umowy wynosi brutto 2.129.553,04 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i cztery grosze). Kontrakt ma zostać wykonany w terminie do dnia 31.01.2014 r.

Strony przewidziały zastosowanie kar umownych. Wykonawca zapłaci kary umowne: w przypadku opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki; za wprowadzenie podwykonawcy na teren inwestycji bez uzyskania wcześniejszej akceptacji Zamawiającego w wysokości 50.000,00 zł; z tytułu nieposiadania ubezpieczenia wymaganego umową w wysokości 5.000,00 zł; z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy brutto. Strony określiły, że jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla realizacji tego rodzaju kontraktów.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I półrocze 2013 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-13Andrzej PelczarPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »